728 x 90

Müteahhit eylemi çimento ihracatına kısıtlama getirdi

  • In Kategori
  • KASIM 4, 2021
  • Kaynak :
  • 72 Okunma
Müteahhit eylemi çimento ihracatına kısıtlama getirdi Kategori

9 Eylül'de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durdurma kararı almıştı.

ANKARA-Müteahhitlerin bir süredir çimento fiyatlarında fahiş artışlar olduğu gerekçesiyle iş bırakma kararını açıklamalarından iki gün sonra, çimento ihracatına kısıtlama getirildi. Ticaret Bakanlığı, İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına, çimento ve klinkeri dahil etti.

Konut ağırlıklı yapı müteahhitlerinin örgütlü olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Eylül'de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durdurma kararı almıştı. Konfederasyona üye federasyonların temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da Perşembe günü basın toplantısı düzenlenmiş ve İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu çimento fiyatlarındaki artışın ekonomik gerekçesi olmadığını artışların yüzde 200'leri bulduğunu söylemişti. Bu toplantıda Müteahhitler, 15 gün süreyle yeni sipariş vermeme ve üretimi durdurma kararı almışlardı.

Gübre ihracatı da kısıtlandı

Öte yandan normal şartlarda büyük gübre hammaddesi ve gübre ithalatçısı olan Türkiye’de gübre ihracatına da kısıtlama getirildi.

Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00) Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)

Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00) olmak üzere üç çeşit gübre de eklendi.