728 x 90AVANTAJLARI

 • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak.
 • İç piyasa raiç fiyatları konusunda rapor ve bilgi alma
 • Gayrimenkul ve menkul kıymetlerin raiç tespiti
 • İş Teklifleri Bülteni’nin duyurulması
 • Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak
 • Üyelere Kimlik Kartı ve derneğe kayıtlı olduğuna dair Dernek Tanıtım Levhası tanzim ve tastik işlemleri
 • Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerinin ve Pazar paylarının arttırılması, olası işbirlikleri için yerli ya da yabancı partnerler ile bir araya gelmesinin sağlanması
 • Dernek yayınlarından ücretsiz faydalanma
 • Üyelerimizin kalifiye eleman istihdam etmelerini sağlamak amacıyla derneğimize başvuran ticaret, meslek lisesi ve üniversite mezunu elemanların ihtiyaç duyan üyelerimizle birebir görüşmelerinin sağlanması
 • Üyelerimizi ilgilendiren haberlerin dış kaynaklardan derlenerek web sitesinde duyurulması

DERNEĞE ÜYE OLMAK İÇİN:

ŞAHIS İSE;
 • Üye Kayıt Formu
 • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Üyelik Ücreti


ŞİRKET İSE;
 • Ek olarak
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi, gerekmektedir.

ÜYELERİMİZİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Derneğimizin gelişmesine, büyümesine ve hizmetlerinin çeşitlenmesine katkıda bulunmak.
 • Dernek lehine davranmak, zarar vermemek.
 • Çıkar üzerine değil, paylaşım üzerine üyelik yapmak.
 • Düzenli olarak aidatlarını ödemek.
 • Her türlü bilgilerini güncel tutmak.
 • Etkinlik ve faaliyetlere katılmak.
 • Gerekli olduğunda Yönetim Kurulu’nda görev almak.