728 x 90* Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak.

* İç piyasa raiç fiyatları konusunda rapor ve bilgi alma

* Gayrimenkul ve menkul kıymetlerin raiç tespiti

* İş Teklifleri Bülteni'nin duyurulması

* Derneğimiz üyelerinin mesleki konularda yaptığı istek, beklenti ve sorunları doğrultusunda etüt ve araştırmalar yaparak ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunmak ve neticelerini almak

* Üyelere Kimlik Kartı ve derneğe kayıtlı olduğuna dair Dernek Tanıtım Levhası tanzim ve tastik işlemleri

* Üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerinin ve Pazar paylarının arttırılması, olası işbirlikleri için yerli ya da yabancı partnerler ile bir araya gelmesinin sağlanması

* Dernek yayınlarından ücretsiz faydalanma

* Üyelerimizin kalifiye eleman istihdam etmelerini sağlamak amacıyla Oderneğimize başvuran ticaret, meslek lisesi ve üniversite mezunu elemanların ihtiyaç duyan üyelerimizle birebir görüşmelerinin sağlanması

* Üyelerimizi ilgilendiren haberlerin dış kaynaklardan derlenerek web sitesinde duyurulması