728 x 90Malatya Müteahhitler Birliği 13 Mart 2015 tarihinde Malatya’da kurulmuş kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. MİM-DER, Malatya’da inşaat sektörünün en saygın firmalarını bir çatı altında toplayarak, edinilmiş tecrübelerin paylaşılması, sektörün gelişiminde öncü rolün üstlenilmesi, ahlaki ilkeler ve iş etiği çerçevesinde topluma, sektöre ve hepimizin sermayesi olan ilimize fayda sağlamak misyonuyla kurulmuştur.

Amacımız, üyelerimizin mevcut pazar içinde hak ve çıkarlarını korumak, rekabet gücünü arttırmak ve kendi aralarında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmekle beraber
MİM-DER olarak resmi ve özel kuruşlar ile işbirliğini güçlendirmektir. Bu çerçevede sektörle ilgili konularda kamuoyunun bilgi düzeyini yükseltmek, hukuki, teknik ve ekonomik konularda üyelerimizi bilgilendirmek, Üniversite ve diğer meslek odaları ile diyaloglar kurularak mesleki standartları geliştirmek amaçlarımız arasındadır. MİM-DER üyesi firmalar, sadece inşaat ve müteahhitlik alanında değil, inşaat malzemeleri üretimi ve pazarlaması faaliyetlerini de sürdürmektedirler.

Derneğimiz İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu İMKON'a bağlı bir kuruluştur.