728 x 90

Müteahhite kat karşılığı verilen arsada KDV kolaylığı geliyor...

  • In Kategori
  • KASIM 28, 2018
  • Kaynak :
  • 1916 Okunma
Müteahhite kat karşılığı verilen arsada KDV kolaylığı geliyor... Kategori

Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

33 yıllık KDV kanununda köklü değişiklikler getiren Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu. 25 maddeden oluşan tasarıda pek çok sektörü ilgilendiren değişiklikler mevcut. Tasarı da müteahhite kat karşılığı verilen arsalarla ilgili de düzenleme bulunuyor. Buna göre arsasını müteahhide verenler, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. 

Müteahhite kat karşılığı verilen arsalarla ilgili düzenlemeler.

Tasarıyla, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya iş yeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilecek.

Devreden KDV’nin iadesi mümkün olacak

Kanun Tasarısındaki en önemli düzenlemelerden birisi indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması. Devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanacak.  12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecek.

 İkinci elde KDV matrahı yeniden tanımlanıyor

 İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde katma değer vergisi matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenecek.

Biriken KDV’ler program dahilinde iade edilecek

2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. Uzun yıllardır oluşan devreden KDV’nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.

Esnafın KDV’si 2 ay erteleniyor

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getiriliyor.

İhracatçılara KDV iadeleri hızlanacak

Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Yapılan değişiklikle, yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

İstisnaların kapsamı genişletiliyor

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor.

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor.

Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınıyor.

Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutuluyor.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna ediliyor.

Yabancılara sağlık hizmetinde KDV istisnası geliyor

Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.