728 x 90

Her daireye bir otopark zorunluluk getirildi.

  • In Kategori
  • KASIM 28, 2018
  • Kaynak :
  • 2004 Okunma
Her daireye bir otopark zorunluluk getirildi. Kategori

Yeni Otopark Yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kentlerde trafik ve park sorununun çözümü için hazırlanan Yeni Otopark Yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre yeni yapılacak yapılarda her daireye bir otopark zorunlu hale getirildi. Daha önce 3 daireye bir otopark zorunluğu vardı.

Otopark yoksa ruhsat da yok

Yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmayan yapılara ruhsat verilmeyecek. Otoparklar kullanıma hazır hale getirilmeden yapı kullanma izni de verilmeyecek. Yeni otopark yönetmeliği 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

Bahçe altına otopark yapılabilecek

Yönetmelikte yer alan maddeye göre yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Komşu binalarla anlaşılması halinde komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak kullanılabilecek.

Ana yolların altına da otopark imkanı

Yönetmelikle şehir merkezlerindeki işlek yerlerde park sorununu çözmek için ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı da getirildi. Okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek.

Otopark bedelinin tamamı ruhsat alınmadan önce ödenecek

Yeni yönetmelikle otopark yapılamaması nedeniyle alınan otopark bedelinin yüzde 25’inin peşin ödenerek ruhsat alınması uygulaması da kaldırıldı. Bu bedelin tamamı ruhsat alınmadan önce ödenecek. Otopark teşkil edilememesi nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere ise mutlak suretle binanın iskanından önce otopark yapılması zorunluluğu getirildi. Böylece otopark bedeli ödendiği için otopark yapımından imtina edilmesinin önüne geçilmiş olacak.