728 x 90

Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik...

  • In Kategori
  • KASIM 24, 2018
  • Kaynak :
  • 3134 Okunma
Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik... Kategori

Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün (7 Aralık 2018, Cuma) tarih ve 30618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik yönetmeliği…

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi” ibaresi, “düzenlenmiş ve imar durum belgesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi         Sayısı

22/2/2018   30340

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi                 Sayısı

1- 31/5/2018     30437

2- 7/9/2018       30528