728 x 90

Yeni Torba Yasa Tasarısı İnşaat Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

  • In Kategori
  • KASIM 28, 2018
  • Kaynak :
  • 2061 Okunma
Yeni Torba Yasa Tasarısı İnşaat Sektörünü Nasıl Etkileyecek? Kategori

Peki, yeni torba yasa tasarısı inşaat sektörünü nasıl etkileyecek?

Yeni Torba Yasa Tasarısı İnşaat Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu beklendiği üzere Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi. Pek çok sektörü ilgilendiren değişikler bulunduran yeni kanun tasarısı inşaat sektörünü de yakından ilgilendiren 6 düzenlemeyi içeriyor. Peki, yeni torba yasa tasarısı inşaat sektörünü nasıl etkileyecek? İşte o 6 madde ve sektör üzerindeki etkileri;

Baraj İnşaatına Kamulaştırma

Baraj inşaatlarını gerçekleştirmek için yapılan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamulaştırma sahasında kalan mal sahipleri başvuru yapma hakkına sahip olacak. Yapılan başvurular incelenecek ve bu incelemeyi özel görevlendirilen komisyon üstlenecek. Yine düzenleme ile beraber küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ya da yaptırılan doğalgaz, su arıtma, haberleşme tesisatları, arıtma, kanalizasyon, yol yapımı ve elektrik gibi giderlerde KDV istisnası uygulanacak.

Hacizli Mallar İçin Yeni Düzenleme

Amme borçluları için hacizli malının üzerinde tasarruf etme hakkı sağlanarak kamu alacaklarının tahsilatının önü açılacak. Bu amaç doğrultusunda Maliye Bakanlığı daha önce haczetmiş olduğu mallar üzerindeki haczi aranılan şartların karşılanması durumunda kaldıracak. “Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.” şartı aranacak.

Okullarda Kantinler İçin KDV Alınmayacak

Okul Aile Birliği tarafından kantin olarak işletilmek üzere kiraya verilen alanlarda bundan sonra KDV alınmayacak. Yani bu alanlara KDV istisnası getirilmiş kabul edilecek. Bu sayede okulların gelirleri arttırılacak ve dolaylı yoldan olsa da okullara gelir yardımında bulunulacak.

Hazine Taşınmazlarında Kira Süresi 20 Yıl Olacak

Hazinenin mülkiyeti altında olan taşınmazlar tarımsal üretici birlikleri, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal amaçlı kooperatiflere ve bunlara ait olan üst kuruluşlara 20 yıl süre ile kiraya verilebilecek. Kiralama bedelinin belirlenmesinde ise harca esas olan değer temel alınacak ve bu bedelin yüzde 1’i üzerinden kira bedeli tahsil edilecek.

Buna ek olarak öğrenciler için eğitim ve yurt hizmeti vermek için yapılacak olan dernekler ile Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan dernekler aranılan koşulları taşımaları durumunda 49 sene boyunca bedelsiz irtifak hakkı tesisine izin verilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçin Teşvik Verilecek

Yenilenebilir enerji kaynakları için apartmanlarda ve konutlarda yapılacak olan yenilikler desteklenecek. yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi için konutların çatı ve cephelerinin kullanımı teşvik edilecek. Bunu gerçekleştirerek kendi elektrik enerji üretimini sağlayan ve ihtiyaç fazlasını tedarik şirketlerine satarak gelir elde edenler için vergi muafiyeti uygulanacak.

Konut Desteği Arttırılacak

Konut alımını teşvik etmek için verilen desteklerin kapsamları genişletilecek ve miktarları arttırılacak. Konut alımında uygulanan teşvik yüzde 20 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkarılacak. Bu teşvikler daha önce ev sahibi olmayan ve ilk kez ev sahibi olacak kişilere verilecek.