728 x 90

Su Yalıtımı Olmayan Binaya İzin Yok!

  • In Kategori
  • KASIM 23, 2018
  • Kaynak :
  • 1152 Okunma
Su Yalıtımı Olmayan Binaya İzin Yok! Kategori

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.


Binalara dayanıklılık, kalite ve güç kazandıracak yönetmelik ile artık binaların kaderi değişecek. Yeni yapılan binalarda bu yönetmelikte öngörülen esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek.

Binalarımızda su yalıtımı binanın yapısal özelliklerini korumak bakımından zemin yalıtımı olarak, topraktan binayı kurtardığımız temel kotunda hayati öneme sahip. Binanın ömrü, kolon, kiriş, döşeme gibi yapısal bileşenlerin dayanımlarını koruması su yalıtımına bağlı. Yani deprem güvenliğinden bahsettiğimiz bir ülkede su yalıtımı yönetmeliğine yeni kavuşmuş olmamız üzücü..

17 Ağustos depremi sonrasında yapılan incelemeler sonucu, yüzde 79'u hasarlı bulunan 55 bin 651 konut ve işyerinin yüzde 64'ünde korozyon tespit edilmesi su yalıtımının önemini ortaya çıkarıyor. Yapıların, öncelikle su yalıtımı ile donatılarak korozyona karşı korunması gerekiyor. Bugün ülke genelindeki 15 milyon konutta halen su yalıtımı yok.

6.5 milyon konut ise deprem açısından riskli bina statüsünde. Batı bloku ülkelerde su yalıtımına yönelik yaptırımlar var ve tüm yalıtım uygulamaları, denetim ve sigorta şirketleri tarafından çok ciddi bir şekilde denetleniyor. Kentsel dönüşüm süreci, su yalıtımı uygulamaları için büyük bir fırsat ve inşa edilen tüm yeni binalardaki su yalıtımının standartlara uygun yapılması için denetim en önemli parametre.

Su mücadele edilmesi en zor konulardan biri. Bazen hiç beklenmeyen bir yerde nem ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunun nedeni suyun yapı elemanları içinde kolaylıkla hareket edebilmesi ve zayıf bulduğu bir noktadan dışarı vurması. Mevcut binalarda başka bir sorun da banyo, tuvalet gibi ıslak mekânların zemin yalıtımlarının gereği gibi yapıl mamasından kaynaklanan sorunlar.